tích hợp LED ánh sáng panel/LED liên tục mạch ổ đĩa hiện hành ban lights cảm biến

tích hợp LED ánh sáng panel/LED liên tục mạch ổ đĩa hiện hành ban lights
...
...

Mô Tả sản phẩm

3 hạt (0.5 Wát/ngọc trai) 8 mét điốt phát ra ánh sáng phát ra ánh sáng hội đồng quản trị, onboard 7135 chip lái xe constant hiện.
 
điện áp đầu vào: 3.5-5 V;
 
liên tục ổ đĩa hiện hành: 340-370ma (thử nghiệm bình thường điện áp đầu vào là trên 3.5 V sẽ có thể này liên tục phạm vi).
Share on Google Plus