Rung Cảm Biến Sốc

mô tả:

cho một loạt các sốc kích hoạt hiệu lực, báo cáo bị đánh cắp báo động, xe thông minh, khối xây dựng điện tử và như vậy.
xin lưu ý rằng module này được kích hoạt khi thời gian sẽ được rất ngắn cảm ứng vào rung động nhỏ, đủ để lái xe một relay, một số người thông tin của và tiếp sức mô-đun có thể được kết nối trực tiếp với sử dụng thực tế của không hiệu quả. có thể điều chỉnh sesitive.

ảnh:

Share on Google Plus