Phạm Vi Hội Trường Hiện Tại Mô-đun Cảm Biến ACS712 Đun 20A ACS712ELCTR-20A

20A Phạm Vi Hội Trường Hiện Tại Mô-đun Cảm Biến ACS712 Đun 20A ACS712ELCTR-20A
mô tả
1. Brand Mới ACS712ELCTR-20A Chip
2. Nguồn cung cấp: 5 V
3. Các module có thể được đo cộng hoặc trừ đi 20 amps, tương ứng với các đầu ra analog của 100 mV/A
Share on Google Plus