nhiệt độ và độ ẩm cảm biến SHT10 bảo vệ cảm biến

vít chủ đề kỹ thuật số nhiệt độ và độ ẩm cảm biến SHT10 bảo vệ cảm biến


SLHT8 loạt các vít-loại nhiệt độ và độ độ ẩm cảm biến
-phạm vi đầy đủ của hiệu chuẩn, hai dây đầu ra kỹ thuật số;
-khoảng đo độ ẩm: 0 ~ 100% RH;
-khoảng đo nhiệt độ:-40 ~ + 123.8 C;
-độ chính xác độ ẩm: ± 4.5% RH
-nhiệt độ đo lường chính xác: ± 0.5 C
-thời gian đáp ứng: 8 s (tau63 %);
-tiêu thụ điện năng thấp 80μW (12 đo lường mức độ, 1/s);
-có thể được hoàn toàn ngập nước.
Share on Google Plus