mô-đun ổ đĩa động cơ BTS7960 43A H-Bridge PWM mô-đun cảm biến

IBT-2 xe thông minh mô-đun ổ đĩa động cơ BTS7960 43A H-Bridge PWM
1, đôi BTS7960 cao hiện nay (43A) H-cầu drivers;
2, và MCU 5 V bị cô lập, hiệu quả bảo vệ các vi điều khiển;
3, động cơ có thể đạt được là để đảo ngược, hai PWM đầu vào cao nhất 25 kHZ tần số;
4, các hai suối đi qua quá nóng tín hiệu báo lỗi đầu ra;
5, bị cô lập chip 5 V điện (có thể được chia sẻ với các vi điều khiển 5 V);
6, các cung cấp điện áp 5.5 V đến 27 V;
Share on Google Plus