hoảng cách phát hiện cảm biến 10-80 cm với cáp cho arduino bằng cách diy fz1268

Sharp IR Sensor GP2Y0A21YK0F Đo Khoảng Cách Phát Hiện 10-80 cm với Cáp cho Arduino FZ1268
mô tả:
đo khoảng cách Phát Hiện là 10-80 cm
tối đa cho phép Angle: > 40 °
việc cung cấp điện áp: 4.5-5.5 V
công suất trung bình tiêu thụ: 35 mA
đỉnh công suất tiêu thụ: khoảng 200 mA
tần số của cập nhật/chu kỳ: 25Hz/40 MS
Analog đầu ra tiếng ồn: < 200 mV
ít ảnh hưởng đến các màu sắc của phản quang các đối tượng, phản xạ
Line-up về khoảng cách đầu ra/khỏang cách judgement loại:
khoảng cách kiểu đầu ra (analog voltage): GP2Y0A21YK
khoảng cách judgement loại: GP2Y0D21YK
Judgement khoảng cách là 24 cm
điều chỉnh trong phạm vi phạm vi từ 10 đến 80 cm [Tùy Chọn có sẵn])
kiểm soát bên ngoài mạch là không cần thiết
chi phí thấpgói Bao Gồm:
1 X Sharp IR Sensor GP2Y0A21YK0F
FZ1268FZ1268-01FZ1268-02FZ1268-03FZ1268-04
Share on Google Plus