Cảm biến màu RGB TCS3200, với cristal rõ ràng LED. VCC 3.3 V/5 V

cảm biến màu RGB TCS3200-là một màu sắc hoàn toàn detector, bao gồm một TCS3200 chip cảm biến, Đèn Led trắng. cảm biến sử dụng giao diện: Kỹ Thuật Số TTL.
các cảm biến màu RGB TCS3200 có thể phát hiện và đo lường một gần vô hạn phạm vi có thể nhìn thấy màu sắc.

các TCS3200 có một mảng của photodetectors, mỗi với một trong hai một màu đỏ, xanh lá cây, hoặc màu xanh bộ lọc, hoặc không có bộ lọc (rõ ràng). các bộ lọc của mỗi màu được phân phối đều khắp các mảng để loại bỏ vị trí thiên vị trong số các màu sắc. nội bộ để thiết bị này là một dao động trong đó sản xuất một square-làn sóng đầu ra có tần số là tỷ lệ thuận với cường độ của lựa chọn màu sắc.

ảnh:

angletop
Share on Google Plus