Cảm Biến ánh sáng Mạch Cảm Biến Quang Học Chuyển Đổi Mô-đun Cảm Biến Phát Hiện DE Luz Ánh Sáng

Cảm Biến ánh sáng Mạch Mô-đun Phát Hiện Chuyển Đổi Cảm Biến Ánh Sáng Cảm Biến Photoresistor Mô-đun Phát Hiện Ánh Sáng Mạch


 • 100% Thương Hiệu mới và cao chất lượng Phát Hiện Ánh Sáng

 • PCB Kích Thước: 32*14mm
 • điện áp: 3.3-5 V
 • các hình thức đầu ra: LÀM chuyển mạch kỹ thuật số kết quả đầu ra (0 và 1) và AO điện áp đầu ra analog
 • VCC tích cực power supply 3.3-5 V
 • GND cung cấp điện là tiêu cực
 • LÀM TTL chuyển đổi đầu ra tín hiệu
 • AO đầu ra analog
 • gói: gói Chống-static bag choPhát Hiện ánh sáng Mô-đun
 • các hình ảnh là cho mang tính minh họa, hy vọng bạn có thể hiểu được nó

 • 1 cáiPhát Hiện ánh sáng Mô-đun

aeProduct.getSubject()
aeProduct.getSubject()
Share on Google Plus