ảm Biến Mô-đun Phát Hiện cho Arduino

ác DSM501 Bụi Cảm Biến có thể giác quan khói thuốc lá và phấn hoa, nhà bụi, vv, sau khi đun nóng nó tự động nhập air intake thiết bị, điện trở điều chỉnh bộ phạm vi của các bụi.
sử dụng cùng một như các particle counter nguyên tắc là nền tảng, để phát hiện các đơn vị khối lượng của tuyệt đối số hạt.

các tính năng:

có thể cảm nhận khói thuốc lá và phấn hoa, nhà bụi và như vậy
có thể phát hiện 1 micron hoặc nhiều hơn của các hạt nhỏ
kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ dàng để cài đặt
5 V mạch đầu vào cho xử lý tín hiệu
được xây dựng trong luồng không khí máy phát điện, bạn có thể thu hút bên ngoài bầu không khí
bảo trì là đơn giản, có thể giữ cho các đặc tính của các cảm biến cho một thời gian dài

Share on Google Plus