5 cái Cảm Biến Điều Khiển Ánh Switch TỰ LÀM Kit Quang Chuyển Đổi Cảm Ứng

mô tả:
3 V DC
1. Kim Loại phim điện trở 1 K 1
2. Kim Loại phim điện trở 120 K 1
3. S9013 2
4. Photoresistance 1
5. PCB 1

Share on Google Plus